Privacyverklaring Lifestyle TV

Versie juni 2021

Deze verklaring is van toepassing op de Applicatie Lifestyle TV, uitgevoerd door Bedrijf op TV B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73954543 en gevestigd en kantoorhoudende aan Mingersberg 3, 3825 EH Amersfoort.

In deze verklaring wordt omschreven welke Gegevens van Gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van de Applicatie Lifestyle TV.

Bedrijf op TV B.V. streeft ernaar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens. 

Definities

Gebruiker: de Bezoeker van de Applicatie die gebruikmaakt van de diensten die Lifestyle TV via de Applicatie levert en een account hiervoor aanmaakt. 

Bezoeker: de Bezoeker van de Applicatie.

Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker welke Lifestyle TV verwerkt.

Applicatie: de online diensten van Lifestyle TV uitgevoerd door Bedrijf op TV B.V.

Verwerking van Gegevens

Om een optimaal gebruik van de Applicatie te bieden, verwerkt Lifestyle TV Gegevens van Gebruikers en Bezoekers van de Applicatie. Gegevens van Gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, opgegeven interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. 

Deze Gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden en/of organisaties voor commerciële doeleinden. Deze organisaties zijn o.a. advertentie-maatschappijen. 

Gegevens omtrent het gedrag op de Applicatie van Gebruikers en Bezoekers worden opgeslagen en verwerkt om inzicht te krijgen in het gedrag op de Applicatie en hierdoor de Applicatie beter af te stemmen op het gedrag van Bezoekers en Gebruikers. In het geval van Gegevens omtrent het gedrag van Bezoekers worden de Gegevens geanonimiseerd. 

De Gegevens worden bewaard zolang een Gebruiker een account heeft bij Lifestyle TV. Zodra het account van de Gebruiker wordt opgeheven, worden de Gegevens binnen 60 dagen verwijderd.

Inzage en correctie van Gegevens

Gegevens van Gebruikers kunnen worden ingezien in het profiel waar Gebruikers toegang tot hebben en deze kunnen via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van Gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@inexorabilis.nl met het onderwerp ‘Verzoek vernietiging Gegevens’, waarbij in de e-mail de betreffende Gebruiker dient te worden benoemd. Deze dient overeen te komen met het e-mailadres van de afzender.

De Gebruiker heeft het recht om de eerder gegeven toestemming voor het verwerken van Gegevens in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat het account van de Gebruiker wordt opgeheven. Verzoek om het intrekken kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@inexorabilis.nl.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers ook het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun Gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien contact met een Verwerker van Gegevens een onbevredigende uitkomst heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor te benaderen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik van Cookies

Lifestyle TV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Applicatie te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de Gebruiker en/of Bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de Applicatie te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen. U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

Websites/ webpagina’s van derden

De Applicatie van Lifestyle TV kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Lifestyle TV niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken. 

Beveiliging

Lifestyle TV besteedt de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de Gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

Wijzigingen

Lifestyle TV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is derhalve raadzaam regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en klachten

Vragen en opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring kunt u richten aan info@inexorabilis.nl. Contactpersoon voor privacy-zaken: de heer M.S. Vollebregt (Maurice).